Monografie


Monografia - historia firmy, marki, instytucji

Profesjonalna monografia firmy, marki czy instytucji, będąca rozwinięciem klasycznej „brand story”, to potężne narzędzie marketingowe. I nie chodzi tu o nudną pracę historyczną opatrzoną ogromną ilością przypisów, lecz ciekawie napisaną i bogato ilustrowaną opowieść pełną anegdot, osobistych odniesień i zwrotów akcji.

 

Monografia jest doskonałym sposobem na:

 • przedstawienie historii i rozwoju przedsiębiorstwa lub instytucji
 • promowanie wizji założycieli
 • ukazanie roli, jaką podmiot odgrywa w danej społeczności
 • uhonorowanie wieloletnich pracowników, z którymi mogliby identyfikować się interesariusze
 • podziękowanie za dotychczasową współpracę biznesowym partnerom. 

Aby stworzyć wartościową monografię niezbędni są zawodowi narratorzy - zespół historyków, ekonomistów, marketerów, redaktorów, fotografów, edytorów etc. Niezbędna jest też wiedza, doświadczenie i pasja. My to wszystko posiadamy i gotowi jesteśmy wykonać ową pracę kompleksowo - począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez odpowiedni dobór autorów i obróbkę redakcyjną, po wydruk publikacji. Państwa zaangażowanie zostanie zredukowane do niezbędnego minimum.

 

Przewaga konkurencyjna, wynikająca z posiadania profesjonalnie opracowanej monografii, jest tak oczywista, że wspomnieć wypada jeszcze tylko o trzech aspektach:

 • dzięki dobrze opowiedzianej historii marka nabiera ludzkich cech, budzi uznanie i sympatię, co nie jest bez znaczenia w czasach silnej konkurencji, kiedy spośród rywalizujących ze sobą firm i produktów - klienci, kooperanci i inwestorzy - wolą wybierać ofertę przywołującą pozytywne skojarzenia
 • Znajomość dziejów przedsiębiorstwa daje jego pracownikom poczucie tożsamości i siły, budzi szacunek i jest zalążkiem prestiżu
 • Być może rynkowi konkurenci nie wydali dotąd podobnego opracowania, bo nie mają czego wspominać!

Gotową monografię możemy przedstawić za pomocą wybranych narzędzi:

 • albumu, książki lub broszury
 • krótkiej prezentacji interentowej
 • wystawy wewnątrz firmy lub w plenerze, we wskazanym miejscu,
 • prezentacji multimedialnej, wyświetlanej na dużych ekranach lub ścianach budynków.
Kluczowe elementy dobrej monografii

 

 


Wprowadzenie

Osadzenie opowieści w historii gospodarczej świata i Polski pozwala uzmysłowić czytelnikowi warunki w jakich powstało przedsiębiorstwo oraz rolę jaką odgrywa w branży i ekonomice kraju.  

  

Mit założycielski

Opowiada o tym, jak powstała firma, ujawnia okoliczności genezy oraz motywacje jej założycieli. Promuje także wizję twórców przedsiębiorstwa, ich odwagę i determinację w działaniu.

  

 


Historia

Dzięki dobrze opowiedzianej historii firma (marka) nabiera ludzkich cech, budzi uznanie i sympatię. Znajomość dziejów przedsiębiorstwa daje ponadto jego pracownikom poczucie tożsamości i siły, wzbudza szacunek i wzmacnia więzi.

 

Anegdoty

Żeby opowieść dobrze sprzedać niezbędne są nietuzinkowe szczegóły związane z historią firmy – zabawne anegdoty, dramatyczne wspomnienia, wieloznaczne skojarzenia – wszystko, co ubarwia narrację i łatwo zapada w pamięci.Kryzys

Opis problemów uwiarygodnia narrację i przydaje jej dramatyzmu. Umiejętnie opowiedziana historia o trudnych chwilach marki może zdziałać naprawdę dużo dobrego. Ukazuje bowiem determinację, odwagę i wytrwałość, które pomogły przezwyciężyć problemy i osiągnąć sukces. Tak jak bajka nie może obyć się bez czarownicy, a western bez czarnego charakteru, tak opowieść o firmie nie będzie autentyczna bez konfliktu, porażki, załamania. 

 

 

 

 


Wspomnienia

Budzący sympatię inżynierowie opowiadający z pasją o swej pracy, to idealni bohaterowie firmowej monografii. Ich wspomnienia (często bardzo osobiste) kreują wizerunek przedsiębiorstwa przyjaznego, w którym ludzie, czerpiąc osobistą satysfakcję, potrafią przepracować kilkadziesiąt lat. Jest to doskonała forma ocieplenia wizerunku i „uczłowieczenia” przedsiębiorstwa.

 


 Ludzie 

Monografia to świetny sposób uhonorowania wieloletnich pracowników, z którymi mogliby identyfikować się klienci, biznesowi partnerzy i inwestorzy – środowiska, od których zależy sukces przedsiębiorstwa lub marki. 

 

Sukces

Prezentacja przedsiębiorstwa, jako podmiotu nowoczesnego, profesjonalnie zarządzanego, dynamicznie się rozwijającego, perspektywicznego, ważnego dla branży oraz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu czy kraju. 

 

 

Lider

Brand story kreują ludzie. Liderzy marki historią swojego życia, wyjątkową charyzmą i ciężką pracą potrafią stworzyć wielkie dzieło.

 

Partnerzy

Podziękowania za dotychczasową współpracę ze strony biznesowych partnerów (banków, dostawców, kooperantów) budują wizerunek przedsiębiorstwa solidnego, godnego zaufania, mającego wpływ na działalność wielu innych pomiotów gospodarczych i pośrednio utrzymujących wiele miejsc pracy. 


 

Interakcje

Ukazanie niebagatelnej roli jaką przedsiębiorstwo odegrało i odgrywa w rozwoju cywilizacyjnym i ekonomicznym lokalnej społeczności, regionu czy nawet kraju jest bezcenne. Zasługi te szczególnie warto przypominać lokalnym włodarzom, politykom, dziennikarzom oraz młodemu pokoleniu.


CSR

Informacje o działaniach na rzecz lokalnej społeczności w sferze: nauki i oświaty, sportu, kultury, sztuki i akcji charytatywnych pozwalają na utrwalanie wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, któremu nie jest „wszystko jedno”.

 


Ekologia

Przypomnienie starań firmy o to, by jej działalność była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego i opisanie sukcesów w tej dziedzinie, jest świetną formą ”impregnacji” na sytuacje kryzysowe.

 

Liderzy opinii

Wypowiedzi polityków, branżowych ekspertów i naukowców, którzy pozytywnie wypowiadają się o przedsiębiorstwie, jego produktach i osiągnięciach, budują szacunek i dobrą reputację.

 

 


Przyszłość

Prezentacja wizji rozwoju oraz zamierzeń na bliższą i dalszą przyszłość to dobre wiadomości dla inwestorów, akcjonariuszy, pracowników i kooperantów.