Portfolio

Publikacja "TAURON Polska Energia" jest monografią czołowego koncernu energetycznego w Polsce. Album ukazuje dzieje i współczesność przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej, usystematyzowanych w energetycznym łańcuchu wartości. Charakteryzuje obszary: wydobycia, wytwarzania, ekoenergii, ciepłownictwa, dystrybucji, obrotu oraz obsługi klienta. Całość w polsko-angielskiej wersji językowej z olbrzymią liczbą świetnych archiwalnych i współczesnych zdjęć. Gorąco polecamy!


 

Pozycja "Skarby Ziemi - woda" przygotowana została we współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie i ukazuje rolę wody w życiu współczesnych społeczeństw. W bardzo przystępny sposób omawia cykl hydrologiczny, sposoby wykorzystywania wody przez człowieka (energetyka, transport, rybołówstwo, rolnictwo, sport, turystyka, itp.), metody pozyskiwania czystej i zdrowej wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Całość opowiedziana w sposób bardzo przystępny z bogato ilustrowaną szatą graficzną.


 

"Wodociągi Polskie" przedstawiają historię branży wodociągowej na świecie i w Polsce, od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Z książki czytelnik może dowiedzieć się, po co były budowane wieże kloaczne w zamkach, do czego służył rurmus i dlaczego w średniowieczu uznano kąpiele za bezużyteczne. Nigdy wcześniej nie ukazała się pozycja o podobnym zakresie tematycznym i w formie eleganckiego albumu, dlatego książka stała się przebojem wśród firm wodociągowych.

 


 

Wspólnie z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Geologicznym oraz Polską Izbą Paliw Płynnych opracowaliśmy wyjątkową publikację branżową zatytułowaną „NAFTA POLSKA – POLISH OIL”. Przyczynkiem do jej powstania była 160. rocznica uruchomienia przez Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pierwszej kopalni ropy, a tym samym symboliczne zapoczątkowanie polskiego przemysłu naftowego.


 

  

Album "Gazownictwo Polskie" zrealizowany został na zlecenie Izby Gospodarczej "Gazownictwo Polskie". Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części. Pierwsza omawia dzieje nieistniejącego już gazownictwa węglowego, druga ukazuje początki i rozwój gazownictwa ziemnego, trzecia zaś charakteryzuje zmiany organizacyjne, jakie miały miejsce w branży po 1989 roku oraz przedstawia najistotniejsze przedsiębiorstwa sektorowe. Album stał się nie tylko narzędziem marketingowym Izby Gospodarczej "Gazownictwo Polskie", lecz także PGNiG SA, przy zaangażowaniu którego powstał.


 

Powodów wydania publikacji "BLUE ENERGY" był cały szereg: popularyzacja polskiego gazownictwa za granicami kraju, budowanie pozytywnego wizerunku branży w UE, prezentacja kierunków rozwoju polskiego gazownictwa, akcentowanie proekologicznego charakteru współczesnego gazownictwa i jego wpływu na środowisko naturalne, propagowanie gazu ziemnego jako ekologicznego, wydajnego i przyjaznego źródła energii oraz zaprezentowanie branżowych liderów na arenie międzynarodowej. Dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa wszystkie te celu udało się osiągnąć!

 

      

Album "Drogownictwo Polskie" powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Związku Mostowców RP, a także przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie znamienitych autorów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Andrzej Niemierko oraz dr inż. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczy Dróg i Mostów, a także prof. dr hab. Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.Album "Od dorożki do metra" ukazuje dzieje światowej oraz polskiej komunikacji miejskiej, charakteryzuje dawny i współczesny tabor tramwajowy, autobusowy i trolejbusowy. Osobne rozdziały ukazują dzieje i współczesność metra w Polsce. W albumie nie zabrakło także historii biletów i mundurów konduktorskich. Całość podana została w przystępny sposób i okraszona świetnymi zdjęciami. 

Biała Podlaska, w której systemowe rozwiązania w zakresie komunalnej gospodarki wodno-ściekowej funkcjonują dopiero od 50 lat, plasuje się w czołówce innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzieje się tak za sprawą rozsądku i dalekowzroczności włodarzy miasta. Natomiast dzięki aktywnemu wykorzystywaniu dostępnych środków unijnych w Białej Podlaskiej powstały nowoczesne, w pełni zautomatyzowane stacje uzdatniania wody, które zapewniają mieszkańcom dostęp do smacznej i dobrej jakościowo wody. W albumie „50 LAT BIALSKICH WODOCIĄGÓW” zawarto wiele informacji, zarówno o historii, jak i współczesności zakładu w Białej Podlaskiej. 

 

Transport publiczny jest istotnym czynnikiem wzrostu wysoko zurbanizowanych społeczeństw - mimo to przez polityków, decydentów, ekonomistów, pedagogów, a nawet ekologów traktowany jest „po macoszemu”. Pomimo że w polskich miastach żyje 62% społeczeństwa, to rola transportu publicznego jest notorycznie niedoceniana i marginalizowana! Dlatego też Wydawnictwo Quixi Media wspólnie z Fundacją Świat Wokół Nas postanowiło wydać publikację zatytułowaną „Złota Księga Komunikacji Miejskiej w Polsce".


 

Projekt "Czyste Miasto" powstał w ścisłej współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz pod patronatem Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami i Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Album ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed branżą. Nie koncentruje się jednak tylko na odpadach komunalnych, sortowniach i spalarniach. Omawia także kwestie związane z odpadami przemysłowymi, niebezpiecznymi, medycznymi. Publikacja stała się przebojem na 40. Jubileuszowym Zjeździe KFDZOM.


 

"Elektroenergetyka Polska" to pozycja przygotowana pod patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Operator. Publikacja porusza tematykę początków światowej i polskiej elektroenergetyki, przedstawia krótką historię żarówki jako pierwszego odbiornika elektryczności, omawia zagadnienia związane z energetyką przemysłową, odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową. Kluczowi autorzy to legenda branży dr Jacek Szyke oraz ówczesna wiceminister gospodarki - Joanna Strzelec-Łobodzińska. Album szybko stał się w branży bardzo popularny!

 

Publikacja "Polska Energetyka Zawodowa" jest swego rodzaju kontynuacją, rozwinięciem projektu "Elektroenergetyka Polska". Pozycja została kompletnie przeredagowana i wzbogacona o nieporuszaną wcześniej tematykę, m.in.: rynek energii w Polsce i paliwa w energetyce konwencjonalnej. Ponadto na nowo zredagowano rozdziały: "OZE", "Energetyka jądrowa" oraz "Perspektywy rozwoju".  


W obrany przez nas profil edytorski doskonale wpisuje się kolejne z opracowań, tym razem dotyczące historii budowy i działania największej polskiej elektrowni zasilanej węglem kamiennym - Elektrowni Kozienice. Publikacja "Elektrownia Kozienice. Monografia" ukazuje Elektrownię nie tylko z perspektywy technicznej, przedstawiającej aspekty jej powstania i eksploatacji, ale również lub może przede wszystkim, w ujęciu ludzkim i społecznym. 


 

 

Mimo dużej konkurencji ze strony transportu samochodowego oraz lotniczego, kolej w XXI wieku na pewno nie odchodzi do lamusa. Dlatego Europa będzie w najbliższych dekadach promować transport intermodalny oraz zmierzać do przeniesienia większości przewozów pasażerskich z połączeń drogowych na kolejowe. Jeszcze większe wyzwania stoją przed Polską: rozbudowa i modernizacja infrastruktury, wdrożenie nowoczesnych usług przewozowych oraz stworzenie pozytywnego wizerunku kolei. Realizacja tych celów, obok inwestycji, wymaga także zmian mentalnościowych, a te potrzebują działań promocyjnych. W powyższe doskonale wpisuje się inicjatywa wydania albumu pod tytułem  „KOLEJNICTWO POLSKIE”.  

 

  

Okolicznościowy album zrealizowany dla TurboCare z okazji jubileuszu 40-lecia działalności. TurboCare jest firmą o polskim rodowodzie, posiadającą kilkudziesięcioletnie doświadczenie w usługach na rzecz polskiej i światowej energetyki. Przedmiotem działalności Spółki są remonty, modernizacje, produkcja i serwisy generatorów, transformatorów oraz elementów turbin i kotłów.


 

 

 

Tak jak przed tysiącami lat ogień dający ciepło przyczynił się do rozkwitu ludzkości, tak dzisiaj nowoczesne i proekologiczne ciepłownictwo jest wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. Ta szczególna ranga branży powoduje, że jej historia, pamiątki, zabytki techniki będące metryką myśli inżynierskiej oraz aktualna problematyka zasługują na upowszechnienie. Dlatego też przygotowaliśmy pierwszą taką w branży publikację "CIEPŁOWNICTWO POLSKIE".