Legendy

Nasze wydawnictwo przygotowuje unikalne, bogato ilustrowane antologie lokalnych i regionalnych legend. Elegancko wydane, personalizowane książki, będące fascynującym źródłem wiedzy o historii i kulturze regionu, stają się doskonałym narzędziem edukacyjnym i popularyzatorskim. Dlatego chętnie wykorzystywane są w działaniach promocyjnych gmin, powiatów i województw.

Obecnie trwają prace nad nowymi wydaniami zbiorów legend: LUBUSKIE LEGENDY, LEGENDY WIELKOPOLSKI, LEGENDY MAZOWSZA, LEGENDY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, LEGENDY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

intro image
316

opublikowanych legend

290

samorządów

1264

stron antologii

14

edycji i wzowień

split image

Zaproszenie dla samorządów

Zapraszamy do opublikowania na łamach przygotowywanych do wydania książek, legend związanych z Państwa gminą, miastem czy powiatem. W ramach współpracy wszystkim zajmiemy się sami i zapewniamy dostawę minimum 100 książek spersonalizowanych specjalnie dla Państwa

Gwarantujemy następujący zakres usług:

 • spisanie, zilustrowanie i opublikowanie na łamach antologii wybranej przez Państwa legendy, 
 • nagranie wersji dźwiękowej legendy przez profesjonalnego lektora,
 • umieszczenie w książce kodu QR Audio umożliwiającego odsłuchanie legendy,
 • Państwa słowo wstępne otwierające książkę (ze zdjęciem i podpisem mówcy), 
 • ilustracja Państwa legendy oraz herb na I okładce,
 • dowolne zagospodarowanie IV okładki,
 • dostawę uzgodnionej ilości spersonalizowanych książek,
 • dostawę uzgodnionej ilości Pocztówek dźwiękowych© z wersją audio legendy.

Zakres naszych działań w ramach współpracy 

Posiadamy zespół redakcyjny złożony z historyków i filologów. Współpracujemy z uznanymi autorytetami w zakresie etnografii, folkloru oraz badaczami podań i bajek ludowych. Przygotowując się do spisania legendy prowadzimy szeroką kwerendę. Prowadzimy konsultacje lokalne, przeszukujemy zbiory biblioteczne, korzystamy z materiałów opracowanych przez Joannę Papuzińską, a zgromadzonych w ramach projektu Wolne Lektury realizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska oraz bogatego w źródła i inspiracje Słownika Polskiej Bajki Ludowej pod redakcją Violetty Wróblewskiej powstałego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Oczywiście pamiętać należy, że znalezienie formalnych i „twardych” naukowych źródeł legendy jest problematyczne z racji jej narracyjnego charakteru. Bowiem, to co odróżnia legendę od baśni, to często jedynie symboliczne i ulotne akcenty historyczne, geograficzne lub kulturowe związane z jakimś wydarzeniem, miejscem lub postacią. 

Legendy, podania ludowe i gawędy historyczne od zawsze stanowiły istotny element naszej kultury i tożsamości narodowej. Przekazywane od pokoleń w formie ustnej ulegały nieustannym przekształceniom. Bowiem każdy z opowiadaczy przedstawiał je trochę inaczej, często wzbogacając o dodatkowe wątki lub własne przemyślenia. Dlatego też nie istnieje jedna, kanoniczna i obowiązująca wersja danej legendy. NIe mówimy też o napisaniu, lecz o spisaniu legendy.

Od kilu lat legendy spisuje dla nas, nadając im przy tym własny, unikalny styl i charakter, wybitna pisarka, gawędziarka i historyk z pasją - Joanna Kiszkis. Oczywiście współpracujemy także z lokalnymi twórcami, wykorzystując ich wiedzą, umiejętności i zapał. Wszystko, celem osiągnięcia doskonałego efektu w postaci pięknej i porywającej opowieści, z której zadowolona będzie lokalna społeczność.

Czy nam się podoba, czy nie, żyjemy w czasach „kultury obrazkowej” i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych dziesięcioleciach coś miało się zmienić. Przekształciła ona postać naszego języka, modelując i jego zastosowanie, i semantykę. Wpłynęła również na kształt informacji, treści w niej zawartych oraz obszarów znaczeń. Na nowo określiła oczekiwania odbiorcy i jego możliwości percepcji. Dlatego współpracujemy z utalentowanymi ilustratorami, którzy rozumieją potrzeby współczesnych młodych odbiorców i tworzą ilustracje atrakcyjne dla pokolenia „generacji alfa”. Jednocześnie zadbaliśmy, by w naszych książkach atrakcyjność formy ilustracyjnej nie spowodowała zbyt daleko idących uproszczeń i trywializacji treści. Czy nam się udało? Oceńcie Państwo sami. 

Legendy, podania ludowe, czy gawędy historyczne najpiękniej brzmią opowiadane. A słuchanie legend to nie tylko miły sposób spędzania wolnego czasu. Opowieści poruszają zarówno nasze umysły, jak i serca; tworzą poczucie więzi ze społecznością lokalną i pomagają w budowaniu poczucia własnej wartości. Uczą nas szacunku i akceptacji względem historii, kultury i tradycji. 

Dlatego nowym wydaniom naszych książek towarzyszą audiobooki, czyli wersje audio. Współpracujemy z najlepszymi aktorami dubbingowym i lektorami, którzy przygotowują wyjątkowe i profesjonalne wersje audio. W książkach umieszczamy kody QR Audio - wystarczy skierować na nie obiektyw smartfona i po prostu słuchać. Sprawdź jakie to proste!

Jako jedyne wydawnictwo w Polsce oferujemy usługę personalizowania książek. Nasi Klienci mogą dowolnie zagospodarować i modyfikować okładkę, opatrzyć książkę swoim słowem wstępnym ze zdjęciem i podpisem mówcy oraz opublikować na jej łamach prezentację gminy, miasta, powiatu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu dysponują unikalnym, niepowtarzalnym upominkiem. Jednocześnie nie muszą kupować wielotysięcznego nakładu. Realizujemy zamówienia od 100 egz.

 • Na pierwszych stronach książki umieścimy Państwa słowo wstępne wraz ze zdjęciem i podpisem mówcy
 • Na okładce znajdzie się ilustracja legendy związanej z Państwa miejscowością lub powiatem
 • Państwa herb/logo ulokujemy na I stronie okładki 
 • Na IV okładce zaprezentujemy Państwa Urząd oraz Gminę/Miasto/Powiat

Publikacja książkowa, pomimo licznych zalet, ma również pewne ograniczenia. Dlatego stworzyliśmy nowatorską koncepcję, chronioną prawem autorskim, w postaci Pocztówek dźwiękowych©. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest szerokie upowszechnienie legendy związanej z Państwa gminą, miastem i powiatem, za niewielkie pieniądze. Kartkę można wysłać lub wręczyć, a umieszczony na jej rewersie kod QR Audio przekształca ją w audiobook! Ten unikalny koncept łączy w sobie wiele zalet: wartościowe treści, atrakcyjny przekaz wizualny, nowoczesne rozwiązania bliskie dzieciom i młodzieży, niskie koszty jednostkowe. 

Realizujemy nakłady już od 100 egz. Płatność obejmuje kompleksową usługę:

 • napiszemy i zilustrujemy legendę
 • w Państwa imieniu napiszemy wstęp do książki 
 • sami zredagujemy tekst informacji na IV okładkę o Państwa Gminie/Mieście/Powiecie 
 • wszystko opracujemy graficznie i technicznie 
 • dokonamy nagrania wersji audio
 • opracujemy Pocztówkę dźwiękową ©
 • wydrukujemy spersonalizowany nakład
 • gotowe egzemplarze książek i pocztówek dostarczymy pod wskazany adres.

Ze względu na charakter inicjatywy wydawniczej, współpracujące z nami samorządy, często finansują przedsięwzięcie z funduszu alkoholowego (więcej info tutaj) oraz/lub środków na rehabilitację osób niepełnosprawnych (więcej info tutaj). 

Bogato ilustrowana antologia legend posiada bezsprzecznie istotny potencjał w zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i uzależnień wśród dzieci i młodzieży, bowiem jest dla młodego czytelnika źródłem rezyliencji, czyli kluczowych czynników (zasobów) intrapsychicznych i interpersonalnych chroniących przed uzależnieniami.Legendy posiadają niebagatelny walor edukacyjny nastawiony na rozwój umiejętności społecznych i poznawczych, będący czynnikiem ochronnym, który może kompensować niedostatki lub nieprawidłowości życia rodzinnego w życia dziecka. 

Powyższe pozwala na finansowanie zakupu książek z gminnego funduszu alkoholowego i małpkowego.

Zapoznaj sie z załączoną interpretacją. 

Dowiedz się więcej

Lokalne legendy w formie audio są istotnym elementem w procesie likwidacji barier w dostępie do kultury i edukacji dla osób z dysfunkcjami czytania, w tym z niepełnosprawnościami wzroku, motoryki czy zaburzeniami uwagi. Powyższe jednoznacznie przeciwdziała wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych oraz osób z deficytami poznawczymi oraz innymi dysfunkcjami. 

Dzięki kodom QR Audio, uczniowie oraz dorośli miłośnicy literatury i kultury, mogą słuchać lokalnych legend czytanych przez doskonałych lektorów. I nie potrzeba do tego odrębnych urządzeń, ani dodatkowych aplikacji - wystarczy obiektyw telefonu skierować na kod QR i słuchać!

Powyższe pozwala na finansowanie legend audio z lokalnych funduszy socjalnych oraz środków przeznaczonych na rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

Dowiedz się więcej

 
Cele publikacji

Legendy od zawsze pełniły specjalną misję wśród lokalnych społeczności. Odgrywają bowiem ważną rolę w poznawaniu kultury i tradycji oraz kształtują naszą tożsamość środowiskową. Towarzyszą każdej, najmniejszej nawet zbiorowości ludzkiej, przechowując jej historię, tradycje, życiowe mądrości i wartości. Przekazywane kolejnym pokoleniom legendy tłumaczą powstanie wielu zwyczajów i kultów religijnych oraz stają się ważnym źródłem formowania postaw społecznych. Ponadto inspirują wyobraźnię i przenoszą w tajemniczy, fascynujący świat fantazji, w którym jednocześnie poznajemy trochę prawdziwej historii.

 
Zalety inicjatywy
 • Unikalna książka jakiej dotąd nie było 
 • Niezwykłe ilustracje i porywające teksty 
 • Możliwość szerokiej personalizacji 
 • Kompleksowa obsługa edytorska 
 • Wyjątkowy souvenir o jakim inni mogą tylko pomarzyć 
 • Możliwość szerokiego rozpowszechnienia za sprawą kodów QR Audio
 • Wieloletnie oddziaływanie promocyjne

 
Efekty projektu
 • Uniwersalność książki sprawia, że zainteresuje ona każdego mieszkańca gminy i regionu, bez względu na wiek, status społeczny czy wykształcenie.
 • Bogato ilustrowana książka to idealne narzędzie popularyzatorskie i edukacyjne, bowiem bawiąc uczy.
 • Tematyka, poręczny format, optymalna liczba stron, elegancka twarda oprawa sprawią, że książka stanie się idealnym upominkiem. 
 • Książka jest oryginalną, wyjątkową koncepcją wydawniczą - aż trudno w to uwierzyć, że przez 25 lat istnienia województwa w obecnym kształcie, książka z legendami pochodzącymi z terenu całego województwa, nigdy wcześniej się nie ukazała! 
 • Książka kształtować będzie pozytywny wizerunek lokalnych ojczyzn, ukazując region jako ciekawe miejsce z bogatą historią i tradycjami.
Dlaczego warto?
 • Książka na terenie całej Polski popularyzować będzie Państwa gminę, miasto, powiat oraz terytorialne dziedzictwo kulturowe.
 • Życie książki liczymy w dekadach, a jej ponadczasowość sprawi, że będzie funkcjonowała przez wiele, wiele lat.
 • Pozycja przyczyni się do kształtowania regionalnej i lokalnej tożsamości mieszkańców, bowiem znajomość historii własnej gminy, miasta czy regionu integruje mieszkańców daje poczucie tożsamości i siły, budzi szacunek i jest zalążkiem prestiżu.
 • Przygotowywana książka to kultura i literatura w awangardowym wydaniu.
 • Ciekawa narracja, ilustracje na miarę XXI wieku oraz edycja dostosowana do dzieci cyfrowej rewolucji sprawiają, że publikacja spełnia wymogi nowoczesnej edukacji i przyczyni się do promocji czytelnictwa.
 • Wersja audio niweluje bariery w dostępie do kultury i edukacji dla osób z dysfunkcjami czytania, w tym z niepełnosprawnościami wzroku, motoryki czy zaburzeniami uwagi.
split image

Sposoby wykorzystania 

Upominek 

- promocyjny dla ważnych gości 

- świąteczny dla szerokiego grona odbiorców

- dla zasłużonych pracowników urzędu

- dla radnych i sołtysów

Nagroda 

- dla uczniów za dobre wyniki w nauce i sporcie

- w konkursach literackich i plastycznych

- w loteriach i na akcjach dobroczynnych 

Przekazanie egz. do 

- bibliotek publicznych - promocja czytelnictwa

- szkół - pomoc w lekcjach języka polskiego, historii, plastyki

- ośrodków szkolno-wychowawczych

- ośrodków pomocy społecznej

- świetlic środowiskowych

slide image
Z naszego portfolio

Bytów
O Borowej Ciotce, co lasu strzeże

Mają swoje tajemnice kaszubskie lasy, a nie przed każdym je otworzą. Jeśli chcesz wiedzieć, co się w tych borach kryje, musisz zostawić za sobą zgiełk codzienności, stanąć na leśnej polanie, zamknąć oczy i wsłuchać się w ciszę.

Gdy tak chwilę postoisz, usłyszysz może szepty i chichoty, nisko gdzieś, między krzaczkami jagód, na mchu. Najpierw przyjdą popatrzeć na ciebie kraśniaki, małe ludki w czerwonych kubrakach, z długimi, białymi brodami. Miastowi nic o nich nie wiedzą, ale w leśnych wsiach każdy je zna, za garnuszek mleka czy kawałek placka pomagają przy koniach, warkocze im w grzywach i ogonach zaplatają. Krzywdy dobremu człowiekowi nie zrobią, bo to poczciwe stworzenia. Inaczej lelki kosmate, rusałki czy mamuny, na te uważać już bardziej trzeba.

Ale jeśli masz serce czyste, obroni cię Borowa Ciotka – pani lasu. Sprzyjać ci będzie, a jak zabłądzisz, na dobrą ścieżkę zaprowadzi. Tylko nie próbuj jej rozzłościć, bo krzywdy zwierząt i psucia lasu ci nie daruje. Wtedy w jałowiec zamienić cię może.

Powiadają ludzie, że Borową Ciotkę najłatwiej spotkać można nieopodal Bytowa, tam, gdzie kiedyś grodzisko Borzytuchom było, a dziś rezerwat o tej nazwie. Przed laty miały tu miejsce dziwne wydarzenia, o których do dzisiaj ludziska sobie opowiadają...

Czytaj całość
slide image
Z naszego portfolio

Orchowo

Elżbieta z Rękawczyna

– Udało nam się otworzyć kryptę! – podekscytowany archeolog przekazał informację pracownikowi Urzędu Gminy Orchowo. Było upalne lato 2017 roku. Od paru dni uczestnicy obozu archeologicznego w pocie czoła prowadzili prace na wzgórku nad jeziorem w Rękawczynie. Tam, gdzie według legendy miała znajdować się spalona osada. A więc to nie tylko legenda, to prawdziwe wydarzenia z XIV wieku! A było to tak…

Nad jeziorem zachodziło słońce. Mieszkańcy siedzieli przed swoimi chatami zajęci naprawianiem sieci. Nagłe pojawienie się gromady jeźdźców wywołało w wiosce poruszenie. Wpadli bowiem w szalonym pędzie, tratując po drodze nieuważnych mieszkańców Rękawczyna, którzy rozpierzchali się na boki, jak stado przerażonych kur. Ich przywódca ściągnął gwałtownie cugle, aż kary koń stanął dęba przed najokazalszą z chat – domem Elżbiety i jej syna. Wdowa mieszkała z chłopcem od kilku lat sama, po tym jak zaraza zabiła jej męża i dwoje młodszych dzieci.

Kobieta wyszła na próg i spojrzała na przybyszów. Rozpoznała w przywódcy swojego narzeczonego, od którego uciekła gnana przerażeniem i uskrzydlana przez miłość do innego mężczyzny – Janka, z którym dotarła aż tutaj i przez kilka lat wiodła pełne szczęścia i miłości życie. Stał przed nią, jak przed laty na podwórcu jej rodzinnej siedziby. Mściwy, okrutny i nieobliczalny. Mikołaj – niegdyś jej przyjaciel, a potem największy wróg. Przez lata nic nie stracił ze swojej męskiej urody. Czuła jak bacznie przygląda się jej z końskiego grzbietu...

Czytaj dalej
slide image
Z naszego portfolio

Osjaków 

Żywe kamienie z Osjakowa

Osjaków, niegdyś miasteczko, dziś wieś i siedziba gminy, leży nad Wartą. Pierwsze pisemne wzmianki o tej miejscowości pochodzą z końca XIII wieku, wiadomo, że w wieku XV miał już Osjaków prawa miejskie. Rozwijał się jako osada targowa i miejsce kilku dużych jarmarków w roku, leżał bowiem przy dwóch ważnych drogach – trakcie warszawskim i szlaku z Częstochowy do Kalisza. W dawnych czasach miał też swoją własną małą hutę, w której wytapiano żelazo z wydobywanych w okolicy rud darniowych – miejsca te zwano wówczas kuźnicami. Przeżył też Osjaków chwile straszne, jak ogromny pożar z 1750 roku, który strawił miasto doszczętnie. Po tym ciosie miasteczko nie podźwignęło się i utraciło niebawem prawa miejskie. W okolicy zwano go jednak ciągle miastem – już to z przyzwyczajenia, już to ze względu na wyraźnie miejską zabudowę, z centralnie położonym rynkiem i prostopadle odchodzącymi od niego ulicami, już to dla zajęć ludności, zarówno polskiej, jak i żydowskiej, parającej się nie tyle rolnictwem, co handlem i rzemiosłem… Samorząd gminy nieustannie podejmuje działania mające na celu przywrócenie miejscowości Osjaków praw miejskich.

Czytaj dalej
slide image
Z naszego portfolio

Strzelce 

O łuczniczce Bognie

Na gostynińskiej ziemi, którą dwie rzeki – Wisła i Bzura – w ramiona biorą, leżą Strzelce. Wieś to dawna i zacna, a w herbie ma trzy złote okręgi i złotą kuszę. Komuś, kto czytać herby potrafi, już na ten widok cząstka dziejów się odsłoni.

Trójłucze, te trzy koła splecione ze sobą w kształt, jaki widać w oknach gotyckich kościołów, to symbol Świętej Trójcy. I rzeczywiście – w Strzelcach stoi kościół pod tym wezwaniem, wzniesiony w XIV wieku, krótko po tym, jak król Kazimierz, ostatni z Piastów, nadał tę ziemię swoim strzelcom. Dziś tylko nazwa i kusza w herbie przywołują pamięć dawnych wieków. I nikt nie pamięta czasów, gdy strzelcy królewscy wznosili tu pierwsze chaty i karczowali puszczę.

Po prawdzie, to i nie mógł pamiętać ich już sto lat później zacny gospodarz Mikołaj. Tyle wiedział o tamtych dniach, co z pradziada opowieści, a wiele tego nie było. Co po ojcach miał na pewno, to bystre oko i silną dłoń do naciągania cięciwy. I piękne kusze, co w komorze na ścianie wysoko wisiały.

Tak się przynajmniej Mikołajowi jeszcze przed chwilą zdawało, gdy siedział przed chatą, grzejąc się w popołudniowym słońcu. Bo oto właśnie z błogiej drzemki wyrwała go… strzała, która – niewprawną ręką w ruch widać puszczona – spadła mu nagle koło stopy.

 

Czytaj dalej
slide image
Z naszego portfolio

Ozorków 

O kruku i owcy, co księcia rozbawili

W dzisiejszym herbie Ozorkowa widzimy godło herbu Odrowąż i czółenko tkackie.

Niewiele jednak brakowało, by widniała w nim – ni mniej ni więcej – srebrna owca, która wspina się przednimi kopytkami po murze, a na jej głowie siedzi złoty kruk.

Taki rysunek dziś jeszcze można odszukać w archiwach. Znawcy heraldyki, czyli nauki o herbach, powiedzą, że owcze runo to symbol sukiennictwa – Ozorków był w XIX wieku ważnym ośrodkiem tkackim – a kruk to herb rodu Starzyńskich, którzy położyli ogromne zasługi dla ówczesnego rozwoju miasta. Ale historia Ozorkowa nie zaczęła się przecież w XIX wieku! Może owca i kruk wzięli się z zupełnie innej opowieści?

Czytaj dalej
slide image
Z naszego portfolio

Powiat warszawski-zachodni 

O tym, jak Wyrwidąb i Waligóra smoka w Kampinosie pokonali

Nikt już nie pamięta, kiedy to było dokładnie – powiadają jedni, że wtedy, jak król Jagiełło z wojskami ciągnął tędy na Grunwald, inni, że nie, że to tysiąc lat wcześniej, jak jeszcze z kamienia ludzie sobie narzędzia robili. Wiadomo tylko, że w puszczy rzecz cała miała miejsce – tej samej, co ją później Puszczą Kampinoską nazwano. Niezwykła to puszcza do dzisiaj, choć dziś już tamtej dawnej nie przypomina, złożona z wydm piaszczystych, bagien i sosnowych lasów, co drzewa w nich rosną tak proste, wysokie, strzeliste, że na maszty okrętów dawniej je wycinano, pełna zwierza i ptactwa wszelkiego.

Było więc razu jednego, że Dąbrówka, dziewczyna z osady leśnej, poszła na jagody i do domu już nie wróciła. A że dziecka się spodziewała, szukali jej wszyscy wiele dni, tropili – nic, jak kamień w wodę. Nigdy się nie odnalazła.

Co się z nią stało, wiedziała tylko puszcza...

Czytaj dalej
slide image
Z naszego portfolio

Brodnica 

O tym, co kryje jezioro Bachotek

Bachotek – jedno z najpiękniejszych jezior na Pojezierzu Brodnickim – przyciąga latem nad swoje brzegi okolicznych mieszkańców i turystów. Nie brak tu ośrodków wypoczynkowych ani dzikich plaż, a obfitość ryb w jeziorze zachwyca wędkarzy. Bachotek jest także ulubionym miejscem miłośników ornitologii. W szuwarach wokół brzegów i na wyspie na środku jeziora uważny obserwator dostrzeże nie tylko perkoza, łyskę czy bąka, ale i kormorana, i orła bielika. To miejsce, gdzie dziką przyrodę człowiek otacza szacunkiem, malownicza i spokojna przestrzeń na głęboki, spokojny oddech. 

Ale powiadają starzy mieszkańcy, że dawno, dawno temu nie było tutaj jeziora… Gdy zaś zaczniesz pytać, skąd się ono wzięło, niechętnie bardzo odpowiedzą i z ociąganiem.

I nigdy wielu szczegółów żaden nie poda, ot, urywki tylko, strzępy historii. Ktoś słyszał od prababki swojej, ktoś inny jako dziecko podsłuchał, gdy baby przy darciu pierza sobie opowiadały.

Co do jednego wszyscy są zgodni: była tu kiedyś wieś niewielka wśród lasów, z maleńkim kościółkiem, do którego przyjeżdżał msze odprawiać wikary z Pokrzydowa, jako że nie miał Bachotek własnej parafii...

Czytaj dalej
background-item
Bądźmy w kontakcie!

Jubileusz firmy? Impreza? Targi? Konferencja? Potrzebny oryginalny pomysł na prezent? Doskonale, bowiem oferujemy unikalne rozwiązania:

 • publikacja jubileuszowa napisana specjalnie dla Państwa
 • personalizowana książka branżowa, jako gadżet reklamowy
 • alkohol na prezent, czyli własna marka alkoholu reklamowego.
Kontakt
Bądźmy w kontakcie!