Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Quixi Media Sp. z o.o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz, tel.: 52 551 37 66, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000306562, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 967-12-88-470, REGON 340456780.
 2. Administrator danych osobowych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się:
  - korespondencyjnie: Quixi Media Sp. z o.o. ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
  - e-mailowo: redakcja@quixi.pl
  - telefonicznie: 52 551 37 66
 4. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
  - świadczenia usług drogą elektroniczną,
  - prawidłowego wyświetlania stron i działania serwisu,
  - wykrywania nadużyć́ w usługach,
  - pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.
 5. Ewentualne reklamy wyświetlane na stronach serwisu nie są dopasowywane do preferencji użytkownika i nie są̨ gromadzone dane umożliwiające personalizowanie reklam.
 6. Administrator zbiera dane wyłącznie w wymienionych powyżej i zgodnych z prawem celach:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora tj. w celu prowadzenie statystyk oraz monitorowanie ruchu na stronach serwisu, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnianiem ich bezpieczeństwa,
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – czyli w związku z niezbędnością w celu zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.
 7. Administrator nie przetwarza poszczególnych kategorii danych.
 8. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do zgromadzonych o nim danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania.
 12. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są̨ do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają̨ nazwę̨ strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są̨ w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają̨ rozpoznać́ urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Administrator współpracuje z zaufanymi partnerami w zakresie analiz statystycznych.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są̨ następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć́ w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień́ i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą̨ dokonać́ w każdym czasie zmiany ustawień́ dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować́ automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta użytkownik.
 8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą̨ wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 9. Serwis zawiera wtyczki społecznościowe.