Katalogi, broszury, newslettery i magazyny internetowe, mające na celu komunikację marketingową z klientem, określane są jako custom publishing. Jest to bardzo dynamicznie rozwijający się sektor, przynoszący wymierne korzyści, takie jak nawiązywanie i rozbudowywanie relacji z określonymi grupami docelowymi czy pozyskiwanie nowych klientów. Najbardziej znanymi publikacjami tego typu są magazyny pokładowe w samolotach i pociągach Intercity. Obecnie podobne wydawnictwa spotyka się w hipermarketach, w poczekalniach u lekarzy, w aptekach, galeriach handlowych. Przysyłane są także pocztą do klienta np. razem z rachunkiem za telefon lub energię oraz w formie mailingów pocztą elektroniczną.

Według amerykańskiego stowarzyszenia The Association of Publishing Agencies (APA) przeciętny czas kontaktu odbiorcy z publikacją custom publishing wynosi około 25 minut. Jest to bardzo dużo, dlatego tego rodzaju publikacje znacznie przyczyniają się do podniesienia efektywności sprzedaży. Można w nich opublikować znacznie więcej informacji niż w zwykłej reklamie, opisać w atrakcyjny sposób zalety oferowanych produktów i ulokować je w najbardziej korzystnym kontekście.

Dobra publikacja custom publishing wzbudza ciekawość – klienci skupiają uwagę na treści, która wychodzi naprzeciw ich potrzebom i pragnieniom. Zachęca do aktywności – ludzie chętnie podejmują dyskusję na interesujące ich tematy i lubią wypowiadać swoje opinie o markach i produktach, które wzbudzają ich emocje. Pomaga rozwiązywać problemy – konsumenci poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania i oczekują rozwiania wątpliwości. Podsumowując, dobra treść skutkuje wzrostem zaufania do produktu.

Odmianą custom publishing jest corporate publishing. Terminem tym określa się magazyny firmowe przeznaczone do użytku wewnętrznego. Ich zadaniem jest szeroko pojęta integracja zespołu wielkiej firmy (korporacji), liczącej kilkuset – a nawet kilka tysięcy – pracowników, którzy nie mają szansy na osobiste poznanie się. Magazyny firmowe spełniają funkcję edukacyjną, zwłaszcza w branżach, gdzie śledzenie wszelkich nowości jest koniecznością (medycyna, chemia, farmacja, elektronika, software), motywującą – przez publikowanie artykułów na temat wybitnych osiągnięć poszczególnych pracowników, tak zawodowych, jak i pozazawodowych, np. opisywanie ich oryginalnych zainteresowań i sukcesów na tym polu.

Podobnie jak książki i czasopisma, także i custom publishing wykazuje tendencję do transformacji internetowej. Coraz częściej wykorzystuje w tym celu blogi, serwisy www, portale społecznościowe. Najpopularniejszym z nich jest bez wątpienia Facebook, który stał się już miejscem budowania świadomości marki. Rozwój telewizji w Internecie także z upływem czasu spowoduje, że stanie się ona potężnym przekaźnikiem kreującym popyt. W komunikacji firmowej przyszłość należy do intranetu, który nie tylko spełnia zadania klasycznego corporate publishing, ale może wygenerować znaczne oszczędności. Przyszłość custom publishing to zatem custom media.